Product Serial Transmission System EX (500 – 510)

SMC Product Serial Transmission System

Series/CAD Enclosure Communication protocol Applicable valve
EX500 IP65 DeviceNetTM
PROFIBUS DP
CC-Link
EtherNet/IPTM*
SV1000,2000,3000,4000 VQC1000,2000,4000
S0700 (IP40)
EX510 IP20 SJ2000,3000
SY3000,5000,7000,9000
SYJ3000,5000,7000
SQ1000,2000
VQ1000,2000
VQZ1000,2000,3000
S0700

 

Công ty TNHH Truyền Động DK  chuyên phân phối THIẾT BỊ KHÍ NÉN SMC – FESTO – AIRTAC chính hãng.