Product Serial Transmission System EX (240 – 250)

SMC Product Serial Transmission System

Series/CAD Enclosure Communication protocol Applicable valve
EX240 IP65 DeviceNetTM
PROFIBUS DP
CC-Link*
AS-Interface*
CANopen*
ControlNet*
EtherNet/IPTM*
VQC4000,VQ2000,4000
EX250 IP67 SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000
S0700 (IP40)

 

Công ty TNHH Truyền Động DK  chuyên phân phối THIẾT BỊ KHÍ NÉN SMC – FESTO – AIRTAC chính hãng.