Product Serial Transmission System EX

SMC Product Serial Transmission System

Series/CAD Enclosure Communication protocol Applicable valve
EX120 IP20 DeviceNetTM
CC-Link
OMRON Corp. (CompoBus/S)
SUNX Ltd. (S-LINK)
NKE (Wiring saving system)
SV1000,2000,3000,4000 VQ1000,2000
EX121 IP20 SY3000,5000
EX122 IP20 SY3000,5000
EX123 IP65 VQ2000,4000,5000
EX124 IP65 VQ2000,4000,5000
EX126 IP67*1 SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000
EX140 IP20 SZ3000,SQ1000,2000
EX180 IP20*2 SJ2000,3000

 

Công ty TNHH Truyền Động DK  chuyên phân phối THIẾT BỊ KHÍ NÉN SMC – FESTO – AIRTAC chính hãng.