THIẾT BỊ KHÍ NÉN FESTO – Mechanical Coupling Rodless Cylinders

Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén Festo như các mặt hàng Rodless cylinders chính hãng tại thị trường Việt Nam từ Festo Việt Nam.

1.1    Linear drives DGC

 • Đường kính 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
 • Hành trình 1 to 8500 mm
 • Lực tác động 30 to 1870 N
 • Position sensing
 • Various different cushioning options possible
 • Guide options
  • Basic design
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
Part No Order Code Piston diameter Force at 6 bar Stroke
530906 DGC-8-    – 8 mm 30 N 1 … 2000 mm
530907 DGC-12-    – 12 mm 68 N 1 … 2000 mm
532446 DGC-18-    – 18 mm 153 N 1 … 3000 mm
532447 DGC-25-    – 25 mm 295 N 1 … 8500 mm
532448 DGC-32-    – 32 mm 483 N 1 … 8500 mm
532449 DGC-40-    – 40 mm 754 N 1 … 8500 mm
532450 DGC-50-    – 50 mm 1178 N 1 … 5000 mm
532451 DGC-63-    – 63 mm 1870 N 1 … 5000 mm

1.2    Linear drives DGP, DGPL, metric

 • Đường kính 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
 • Hành trình 10 … 3,000 mm
 • Lực tác dụng 153… 3,016 N
 • Position sensing
 • Adjustable cushioning
 • Guide variants
  • Basic guide
  • Plain bearing guide
  • Ball bearing guide
  • Heavy-duty guide.
Part No Order Code Piston diameter Force at 6 bar Stroke
175133 DGP-18-    – 18 mm 153 N 10 … 1800 mm
158971 DGP-18-    -PPV-A-B 18 mm 153 N 10 … 1800 mm
175134 DGP-25-    – 25 mm 295 N 10 … 3000 mm
161780 DGP-25-    -PPV-A-B 25 mm 295 N 10 … 3000 mm
526645 DGP-25-250-PPV-A-B 25 mm 295 N 250 mm
526646 DGP-25-400-PPV-A-B 25 mm 295 N 400 mm
526647 DGP-25-500-PPV-A-B 25 mm 295 N 500 mm
526648 DGP-25-1000-PPV-A-B 25 mm 295 N 1000 mm
175135 DGP-32-    – 32 mm 483 N 10 … 3000 mm
161781 DGP-32-    -PPV-A-B 32 mm 483 N 10 … 3000 mm
526653 DGP-32-250-PPV-A-B 32 mm 483 N 250 mm
526654 DGP-32-400-PPV-A-B 32 mm 483 N 400 mm
526655 DGP-32-500-PPV-A-B 32 mm 483 N 500 mm
526656 DGP-32-1000-PPV-A-B 32 mm 483 N 1000 mm
175136 DGP-40-    – 40 mm 754 N 10 … 3000 mm
161782 DGP-40-    -PPV-A-B 40 mm 754 N 10 … 3000 mm
526661 DGP-40-250-PPV-A-B 40 mm 754 N 250 mm
526662 DGP-40-400-PPV-A-B 40 mm 754 N 400 mm
526663 DGP-40-500-PPV-A-B 40 mm 754 N 500 mm
526664 DGP-40-1000-PPV-A-B 40 mm 754 N 1000 mm
175137 DGP-50-    – 50 mm 1178 N 10 … 3000 mm
161783 DGP-50-    -PPV-A-B 50 mm 1178 N 10 … 3000 mm
175138 DGP-63-    – 63 mm 1870 N 10 … 3000 mm
161784 DGP-63-    -PPV-A-B 63 mm 1870 N 10 … 3000 mm
175139 DGP-80-    – 80 mm 3016 N 10 … 3000 mm
161785 DGP-80-    -PPV-A-B 80 mm 3016 N 10 … 3000 mm
161974 DGPL-18-    -PPV-A-GF-B 18 mm 153 N 10 … 1800 mm
161977 DGPL-18-    -PPV-A-KF-B 18 mm 153 N 10 … 1800 mm
161786 DGPL-25-    -PPV-A-GF-B 25 mm 295 N 10 … 3000 mm
161792 DGPL-25-    -PPV-A-KF-B 25 mm 295 N 10 … 3000 mm
526649 DGPL-25-250-PPV-A-B-KF 25 mm 295 N 250 mm
526650 DGPL-25-400-PPV-A-B-KF 25 mm 295 N 400 mm
526651 DGPL-25-500-PPV-A-B-KF 25 mm 295 N 500 mm
526652 DGPL-25-1000-PPV-A-B-KF 25 mm 295 N 1000 mm
161787 DGPL-32-    -PPV-A-GF-B 32 mm 483 N 10 … 3000 mm
161793 DGPL-32-    -PPV-A-KF-B 32 mm 483 N 10 … 3000 mm
526657 DGPL-32-250-PPV-A-B-KF 32 mm 483 N 250 mm
526658 DGPL-32-400-PPV-A-B-KF 32 mm 483 N 400 mm
526659 DGPL-32-500-PPV-A-B-KF 32 mm 483 N 500 mm
526660 DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF 32 mm 483 N 1000 mm
161788 DGPL-40-    -PPV-A-GF-B 40 mm 754 N 10 … 3000 mm
161794 DGPL-40-    -PPV-A-KF-B 40 mm 754 N 10 … 3000 mm
526665 DGPL-40-250-PPV-A-B-KF 40 mm 754 N 250 mm
526666 DGPL-40-400-PPV-A-B-KF 40 mm 754 N 400 mm
526667 DGPL-40-500-PPV-A-B-KF 40 mm 754 N 500 mm
526668 DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF 40 mm 754 N 1000 mm
161789 DGPL-50-    -PPV-A-GF-B 50 mm 1178 N 10 … 3000 mm
161795 DGPL-50-    -PPV-A-KF-B 50 mm 1178 N 10 … 3000 mm
161790 DGPL-63-    -PPV-A-GF-B 63 mm 1870 N 10 … 3000 mm
161796 DGPL-63-    -PPV-A-KF-B 63 mm 1870 N 10 … 3000 mm
161791 DGPL-80-    -PPV-A-GF-B 80 mm 3016 N 10 … 3000 mm
161797 DGPL-80-    -PPV-A-KF-B 80 mm 3016 N 10 … 3000 mm

 

1.3    Linear drive units SLG

 • Đường kính 8, 12, 18 mm
 • Hành trình 100 … 900 mm
 • Lực tác dụng 30… 153 N
 • Position sensing
 • Fixed cushioning
 • Guide variants
  • Ball bearing guide
 • Flat
Part No Order Code Piston diameter Force at 6 bar Stroke
187857 SLG-8-    – 8 mm 30 N 100 … 500 mm
187855 SLG-12-    – 12 mm 68 N 100 … 700 mm
187853 SLG-18-    – 18 mm 153 N 100 … 900 mm

 

Các thiết bị khí nén FESTO được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam

Xu hướng tìm kiếm: