Product Large Size 5 Port Solenoid Valve VP

SMC Product Solenoid Valve

Model/CAD Flow characteristics Applicable
cylinder
size
Power
consumption
(W)
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s·bar)] b Cv
VP4x50 21 0.28 5.6 φ140 12
VP4x70 Effective area: 300mm2 φ300
Features
  • For driving large cylinders.

 

Công ty TNHH Truyền Động DK  chuyên phân phối THIẾT BỊ KHÍ NÉN SMC – FESTO – AIRTAC chính hãng bao gồm xylanh khí nén.