KHỚP NỐI NHANH KHÍ NÉN – THIẾT BỊ KHÍ NÉN CKD

Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén CKD chính hãng tại thị trường Việt Nam từ nhà sản xuất CKD Vietnam

Các tính năng cơ bản

+ Ứng dụng dùng chó ống nối có kích thước lỗ : ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
+ Lưu chất: trong môi trong khí nén
+ Áp suất làm việc tối đa : 1.0 MPa
+ Áp suất làm việc tối thiểu : 0.05 MPa
+ Nhiệt độ lưu chất ˚C : từ 5 đến 60
+ Nhiệt độ môi trường ˚C : từ 0 đến 60
+ Kích thước lỗ : M3, M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

Model dòng SC3W series:

SC3W-M3-3-I
SC3W-M3-3-K
SC3W-M3-3-O
SC3W-M3-3-P6
SC3W-M3-4-I
SC3W-M3-4-K
SC3W-M3-4-O
SC3W-M3-4-P6
SC3W-M5-3-I
SC3W-M5-3-K
SC3W-M5-3-O
SC3W-M5-3-P6
SC3W-M5-4-I
SC3W-M5-4-K
SC3W-M5-4-O
SC3W-M5-4-P6
SC3W-M5-6-I
SC3W-M5-6-K
SC3W-M5-6-O
SC3W-M5-6-P6
SC3W-6-4-I
SC3W-6-4-K
SC3W-6-4-O
SC3W-6-4-P6
SC3W-6-6-I
SC3W-6-6-K
SC3W-6-6-O
SC3W-6-6-P6
SC3W-6-8-I
SC3W-6-8-K
SC3W-6-8-O
SC3W-6-8-P6
SC3W-8-6-I
SC3W-8-6-K
SC3W-8-6-O
SC3W-8-6-P6
SC3W-8-8-I
SC3W-8-8-K
SC3W-8-8-O
SC3W-8-8-P6
SC3W-8-10-I
SC3W-8-10-K
SC3W-8-10-O
SC3W-8-10-P6
SC3W-10-6-I
SC3W-10-6-K
SC3W-10-6-O
SC3W-10-6-P6
SC3W-10-8-I
SC3W-10-8-K
SC3W-10-8-O
SC3W-10-8-P6
SC3W-10-10-I
SC3W-10-10-K
SC3W-10-10-O
SC3W-10-10-P6
SC3W-10-12-I
SC3W-10-12-K
SC3W-10-12-O
SC3W-10-12-P6
SC3W-15-10-I
SC3W-15-10-K
SC3W-15-10-O
SC3W-15-10-P6
SC3W-15-12-I
SC3W-15-12-K
SC3W-15-12-O
SC3W-15-12-P6

Xu hướng tìm kiếm: