Giảm chấn SMC dòng RB phân phối chính hãng.

Loại

Loại cơ bản, có mũ
Kích thước ren

6, 8, 10, 14, 20, 27mm

Hành trình

4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 25mm

Số lượng ốc ( phụ kiện )

0, 2, 3 cái

Số lượng mũ  ( phụ kiện )

0, 1 cái

 

Sơ đồ mã thiết bị:

Liên hệ mua hàng SMC vietnam chính hãng: [email protected]

Xu hướng tìm kiếm: