Thiết bị khí nén Festo Flow Control Valves

Festo Flow Control Valves:

 Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén chính hãng tại thị trường Việt Nam từ FESTO Vietnam

1.1 Van tiết lưu một chiều

 • Flow rate 0 … 3300 l/min
 • Port M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Plug connector 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
 • Shut-off valves
 • Non-return and flow control valves.

a) VFOC

 • Flow rate 0 … 325 l/min
 • Shut-off valve

b) GRxA, GRxZ

 • Connection M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, also available with NPT thread
 • Plug connector 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
 • Flow rate 0 … 1,400 l/min
 • Non-return and flow control valve.

c) In-line installation GR

 • Connection M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Push-in connector 3, 4, 6, 8 mm
 • Flow 0 … 3 300 l/min
 • Non-return and flow control valve.

d) With roller lever GG, GGO, GRR

 • Connection G1/8, G1/4, G1/2
 • Flow 0 … 1 300 l/min
 • Non-return and flow control valve.

e) Precision one-way flow control valves GRP

 • Push-in connector 3, 4 mm
 • Flow 0 … 38 l/min
 • Non-return and flow control valve.

f) M5 compact system

 • Push-in connector 3 mm
 • Flow 0 … 45 l/min
 • Non-return and flow control valve.

1.2 Flow control valves

 • Flow rate 0 … 8000 l/min
 • Port M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Plug connector 3, 4, 6 mm
 • Flow control valves.

a) GRLO

 • Connection M3, M5
 • Push-in connector 3, 4 mm
 • Flow 0 … 40 l/min
 • Flow control valve.

b) In-line installation GRO

 • Connection M5, G 1/8, G 1/4
 • Push-in connector 3, 4, 6 mm
 • Flow 0 … 350 l/min
 • Flow control valve.

c) Precision flow control valves GRPO

 • Plug connector 3, 4 mm
 • Connection G1/8
 • Flow rate 0 … 165 l/min
 • Flow control valve.

d) Exhaust air flow control valves GRU, GRE

 • Plug connector 3, 4 mm
 • Connection G1/8
 • Flow rate 0 … 165 l/min
 • Flow control valve.

Các thiết bị khí nén FESTO được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam

Xu hướng tìm kiếm: VAN TIẾT LƯU FESTO GRLA-3/8-B