Một lựa chọn các thiết bị chuyển mạch sậy và tự động từ SMC.

Rò rỉ hiện tại: không có 
Thời gian hoạt động: 1.2 ms 
Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 60 °; c