CÔNG TẮC ÁP SUẤT CKD – THIẾT BỊ KHÍ NÉN CKD

Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén CKD chính hãng như các sản phẩm công tắc áp suất CKD tại thị trường Việt Nam từ nhà sản xuất CKD Vietnam

Các tính năng cơ bản

+ Áp suất không khí phát hiện bằng điện, hiển thị và xuất ra.
+ Dòng cảm biến nhỏ gọn
+ Ứng dụng cho áp suất dương / chân không xác nhận và liên động
+ Ứng dụng cho nhiều chức năng cao hơn
+ Ứng dụng đa dạng cho nhiều lĩnh vực
+ Ứng dụng trong môi trường chân không
+ Dùng cho bồn kiểm tra rò rỉ
+ Theo dõi quá trình làm đầy
+ Làm đầy bằng các xử lý chân không
+ Kiểm tra nguồn áp / dòng
+ Xác nhận sự tiếp xúc

Model dòng PPE series:

PPE-V01-6
PPE-P01-6
PPE-P10-6
PPE-V01-H6-B
PPE-P01-H6-B
PPE-P10-H6-B
PPE-V01-H6
PPE-P01-H6
PPE-P10-H6
PPE-V01A-6
PPE-P01A-6
PPE-P10A-6
PPE-V01A-H6-B
PPE-P01A-H6-B
PPE-P10A-H6-B
PPE-V01A-H6
PPE-P01A-H6
PPE-P10A-H6

Model dòng PSW series:

PSW-P01
PSW-P10
PSW-V01

Model dòng PPX series:

PPX-R01N-6M
PPX-R01P-6M
PPX-R01NH-6M
PPX-R01PH-6M
PPX-R10N-6M
PPX-R10P-6M
PPX-R10NH-6M
PPX-R10PH-6M
PPX-R01N-6M-P12
PPX-R01NH-6M-P12
PPX-R10N-6M-P12
PPX-R10NH-6M-P12

Model dòng PPD3 series:

PPD3-R10N-6B
PPD3-R10N-6T
PPD3-R10N-6HD
PPD3-R10N-6HT
PPD3-R10P-6B
PPD3-R10P-6T
PPD3-R10P-6HD
PPD3-R10P-6HT
PPD3-R10NA-6B
PPD3-R10NA-6T
PPD3-R10NA-6HD
PPD3-R10NA-6HT
PPD3-R10PA-6B
PPD3-R10PA-6T
PPD3-R10PA-6HD
PPD3-R10PA-6HT
PPD3-R03N-6B
PPD3-R03N-6T
PPD3-R03N-6HD
PPD3-R03N-6HT
PPD3-R03P-6B
PPD3-R03P-6T
PPD3-R03P-6HD
PPD3-R03P-6HT
PPD3-R03NA-6B
PPD3-R03NA-6T
PPD3-R03NA-6HD
PPD3-R03NA-6HT
PPD3-R03PA-6B
PPD3-R03PA-6T
PPD3-R03PA-6HD
PPD3-R03PA-6HT
PPD3-R01N-6B
PPD3-R01N-6T
PPD3-R01N-6HD
PPD3-R01N-6HT
PPD3-R01P-6B
PPD3-R01P-6T
PPD3-R01P-6HD
PPD3-R01P-6HT
PPD3-R01NA-6B
PPD3-R01NA-6T
PPD3-R01NA-6HD
PPD3-R01NA-6HT
PPD3-R01PA-6B
PPD3-R01PA-6T
PPD3-R01PA-6HD
PPD3-R01PA-6HT
PPD3-S-R10N-6B
PPD3-S-R10N-6T
PPD3-S-R10N-6HD
PPD3-S-R10N-6HT
PPD3-S-R10P-6B
PPD3-S-R10P-6T
PPD3-S-R10P-6HD
PPD3-S-R10P-6HT
PPD3-S-R10NA-6B
PPD3-S-R10NA-6T
PPD3-S-R10NA-6HD
PPD3-S-R10NA-6HT
PPD3-S-R10PA-6B
PPD3-S-R10PA-6T
PPD3-S-R10PA-6HD
PPD3-S-R10PA-6HT
PPD3-S-R03N-6B
PPD3-S-R03N-6T
PPD3-S-R03N-6HD
PPD3-S-R03N-6HT
PPD3-S-R03P-6B
PPD3-S-R03P-6T
PPD3-S-R03P-6HD
PPD3-S-R03P-6HT
PPD3-S-R03NA-6B
PPD3-S-R03NA-6T
PPD3-S-R03NA-6HD
PPD3-S-R03NA-6HT
PPD3-S-R03PA-6B
PPD3-S-R03PA-6T
PPD3-S-R03PA-6HD
PPD3-S-R03PA-6HT
PPD3-S-R01N-6B
PPD3-S-R01N-6T
PPD3-S-R01N-6HD
PPD3-S-R01N-6HT
PPD3-S-R01P-6B
PPD3-S-R01P-6T
PPD3-S-R01P-6HD
PPD3-S-R01P-6HT
PPD3-S-R01NA-6B
PPD3-S-R01NA-6T
PPD3-S-R01NA-6HD
PPD3-S-R01NA-6HT
PPD3-S-R01PA-6B
PPD3-S-R01PA-6T
PPD3-S-R01PA-6HD
PPD3-S-R01PA-6HT