Bộ tạo chân không dạng hộp có giảm âm dòng SMC ZH phân phối chính hãng.

Đây là thông số kĩ thuật của sản phẩm:

Đường kính đầu phun

0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0

Áp suất chân không tối đa

-88 kPa, -44kPa

Cỡ cổng cấp

6, 8, 10, 12, Rc, G  1/8, 1/4, 3/8

Cỡ cổng chân không

6, 10, 12, 12 , Rc, G  1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Cỡ cổng xả

6, 8, 10, 12, 12 , Rc, G  1/8, 1/4, 3/8, 1/2

 

Sơ đồ mã thiết bị: 

 

Liên hệ mua hàng SMC vietnam chính hãng: [email protected]

Xu hướng tìm kiếm: