Bộ sấy khí dạng màng SMC dòng IDG phân phối chính hãng.

Đây là thông số kĩ thuật của sản phẩm:

Lưu chất Khí nén
Nhiệt độ khí vào (°C) -5 đến 50, -5 đến 55
Áp suất khí vào (MPa)
0.3 đến 0.85, 0.3 đến 1.0
Nhiệt độ môi trường (°C) -5 đến 50, -5 đến 55
Điểm sương (°C) -20, -15
Áp suất khí vào tiêu chuẩn (MPa) 0.7
Nhiệt độ khí vào tiêu chuẩn (°C) 25
Nhiệt độ bão hòa khí vào tiêu chuẩn (°C) 25
Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn (°C) 25
Lưu lượng khí xả ở điểm sương (L/phút) -, 1
Kích thước cổng 1/2, 1/4, 1/8, 3/8

 

Sơ đồ mã thiết bị:

 

Liên hệ mua hàng SMC vietnam chính hãng: [email protected]

Xu hướng tìm kiếm: