BỘ LỌC KHÍ CKD AF4000 SERIES – THIẾT BỊ KHÍ NÉN CKD

Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén CKD chính hãng như các sản phẩm bộ lọc CKD tại thị trường Việt Nam từ nhà sản xuất CKD Vietnam

Các tính năng chính

+ Một tùy chọn đo áp suất chênh lệch được gắn trên đầu bộ lọc
+ Các phần tử có thể được thay thế mà không cần dụng cụ
+ Cơ chế ngăn cản khí xã ra khi thay thế các phần tử
+ Nước được thải ra mà không tổn thất khí một cách lãng phí.
+ Các phương pháp truyền áp lực bằng màn sương dạng chất lỏng dầu

Model dòng AF4000 series:

AF4004P-25-GA
AF4007P-25-GA
AF4010P-25-GA
AF4013P-25-GA
AF4020P-25-GA
AF4004P-25-EL
AF4007P-25-EL
AF4010P-25-EL
AF4013P-25-EL
AF4020P-25-EL
AF4004P-40-GA
AF4007P-40-GA
AF4010P-40-GA
AF4013P-40-GA
AF4020P-40-GA
AF4004P-40-EL
AF4007P-40-EL
AF4010P-40-EL
AF4013P-40-EL
AF4020P-40-EL
AF4004P-50-GA
AF4007P-50-GA
AF4010P-50-GA
AF4013P-50-GA
AF4020P-50-GA
AF4004P-50-EL
AF4007P-50-EL
AF4010P-50-EL
AF4013P-50-EL
AF4020P-50-EL
AF4004S-25-GA
AF4007S-25-GA
AF4010S-25-GA
AF4013S-25-GA
AF4020S-25-GA
AF4004S-25-EL
AF4007S-25-EL
AF4010S-25-EL
AF4013S-25-EL
AF4020S-25-EL
AF4004S-40-GA
AF4007S-40-GA
AF4010S-40-GA
AF4013S-40-GA
AF4020S-40-GA
AF4004S-40-EL
AF4007S-40-EL
AF4010S-40-EL
AF4013S-40-EL
AF4020S-40-EL
AF4004S-50-GA
AF4007S-50-GA
AF4010S-50-GA
AF4013S-50-GA
AF4020S-50-GA
AF4004S-50-EL
AF4007S-50-EL
AF4010S-50-EL
AF4013S-50-EL
AF4020S-50-EL
AF4004M-25-GA
AF4007M-25-GA
AF4010M-25-GA
AF4013M-25-GA
AF4020M-25-GA
AF4004M-25-EL
AF4007M-25-EL
AF4010M-25-EL
AF4013M-25-EL
AF4020M-25-EL
AF4004M-40-GA
AF4007M-40-GA
AF4010M-40-GA
AF4013M-40-GA
AF4020M-40-GA
AF4004M-40-EL
AF4007M-40-EL
AF4010M-40-EL
AF4013M-40-EL
AF4020M-40-EL
AF4004M-50-GA
AF4007M-50-GA
AF4010M-50-GA
AF4013M-50-GA
AF4020M-50-GA
AF4004M-50-EL
AF4007M-50-EL
AF4010M-50-EL
AF4013M-50-EL
AF4020M-50-EL
AF4004X-25-GA
AF4007X-25-GA
AF4010X-25-GA
AF4013X-25-GA
AF4020X-25-GA
AF4004X25-EL
AF4007X-25-EL
AF4010X-25-EL
AF4013X-25-EL
AF4020X-25-EL
AF4004X-40-GA
AF4007X-40-GA
AF4010X-40-GA
AF4013X-40-GA
AF4020X-40-GA
AF4004X-40-EL
AF4007X-40-EL
AF4010X-40-EL
AF4013X-40-EL
AF4020X-40-EL
AF4004X-50-GA
AF4007X-50-GA
AF4010X-50-GA
AF4013X-50-GA
AF4020X-50-GA
AF4004X-50-EL
AF4007X-50-EL
AF4010X-50-EL
AF4013X-50-EL
AF4020X-50-EL

Xu hướng tìm kiếm: