BỘ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH XÁC – THIẾT BỊ KHÍ NÉN CKD

Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén CKD chính hãng như các sản phẩm bộ điều chỉnh chính xác CKD tại thị trường Việt Nam từ nhà sản xuất CKD Vietnam

Các tính năng cơ bản

+ Bộ điều chỉnh chính xác thu nhỏ tác dụng trực tiếp này được thiết lập một áp suất tối thiểu là 0,01 MPa và độ nhạy 0,001 MPa ngay cả với những vật nhỏ có khoảng cách 25mm
+ Áp suất có thể được thiết lập từ 0,01 đến 0,2 MPa , áp suất thấp từ 0,02-0,5 MPa so với áp suất tiêu chuẩn
+ Thiết bị này lý tưởng cho các ứng dụng nhạy cảm với dầu mỡ
+ Tiêu thụ khí tối thiểu có thể được thiết lập để phù hợp với áp suất làm việc.

Model dòng RJB500 Series:

RJB500-SSC4
RJB500-SSC6
RJB500-SLC4
RJB500-SLC6
RJB500-LSC4
RJB500-LSC6
RJB500-LLC4
RJB500-LLC6
RJB500-SSC4-P
RJB500-SSC6-P
RJB500-SLC4-P
RJB500-SLC6-P
RJB500-LSC4-P
RJB500-LSC6-P
RJB500-LLC4-P
RJB500-LLC6-P
RJB500-SSC4-L
RJB500-SSC6-L
RJB500-SLC4-L
RJB500-SLC6-L
RJB500-LSC4-L
RJB500-LSC6-L
RJB500-LLC4-L
RJB500-LLC6-L
RJB500-SSC4-T
RJB500-SSC6-T
RJB500-SLC4-T
RJB500-SLC6-T
RJB500-LSC4-T
RJB500-LSC6-T
RJB500-LLC4-T
RJB500-LLC6-T

Model dòng MNRJB500 Series:

MNRJB500A-SSC64
MNRJB500A-SSC66
MNRJB500A-SSC84
MNRJB500A-SSC86
MNRJB500A-SSC4
MNRJB500A-SSC6
MNRJB500A-SLC64
MNRJB500A-SLC66
MNRJB500A-SLC84
MNRJB500A-SLC86
MNRJB500A-SLC4
MNRJB500A-SLC6
MNRJB500A-LSC64
MNRJB500A-LSC66
MNRJB500A-LSC84
MNRJB500A-LSC86
MNRJB500A-LSC4
MNRJB500A-LSC6
MNRJB500A-LLC64
MNRJB500A-LLC66
MNRJB500A-LLC84
MNRJB500A-LLC86
MNRJB500A-LLC4
MNRJB500A-LLC6
MNRJB500B-SSC64
MNRJB500B-SSC66
MNRJB500B-SSC84
MNRJB500B-SSC86
MNRJB500B-SSC4
MNRJB500B-SSC6
MNRJB500B-SLC64
MNRJB500B-SLC66
MNRJB500B-SLC84
MNRJB500B-SLC86
MNRJB500B-SLC4
MNRJB500B-SLC6
MNRJB500B-LSC64
MNRJB500B-LSC66
MNRJB500B-LSC84
MNRJB500B-LSC86
MNRJB500B-LSC4
MNRJB500B-LSC6
MNRJB500B-LLC64
MNRJB500B-LLC66
MNRJB500B-LLC84
MNRJB500B-LLC86
MNRJB500B-LLC4
MNRJB500B-LLC6

Model dòng RP1000 Series:

RP1000-8-02-G49P
RP1000-8-04-G49P
RP1000-8-07-G49P
RP1000-8-02-B3
RP1000-8-04-B3
RP1000-8-07-B3
RP1000-8-02-R2
RP1000-8-04-R2
RP1000-8-07-R2

Model dòng RP2000 Series:

RP2000-8-08-G49P
RP2000-8-08-B
RP2000-8-08-E
RP2000-8-08-R2
RP2000-10-08-G49P
RP2000-10-08-B
RP2000-10-08-E
RP2000-10-08-R2

Xu hướng tìm kiếm: