• Bộ điều chỉnh bộ lọc AW của SMC tiết kiệm không gian và yêu cầu tiết kiệm ít chi phí lắp đặt hơn. Bộ lọc điều chỉnh AW là các nhà sản xuất với các vật liệu mạnh được thiết kế để chịu được áp lực cao và cho phép người dùng vận hành dải áp suất điều chỉnh rộng.
  • Kích thước lọc: 5 μm 
    Bộ áp suất đầu ra: 0.5 → 8.5 bar ( 487-1070 0 → 7 bar) 
    Áp suất vận hành tối đa 10 bar

CHÚ THÍCH:

  • Dữ liệu tốc độ dòng chảy tối đa được áp dụng cho sản phẩm trong các điều kiện sau: áp suất cung cấp 7 bar; thiết lập áp lực 5 bar; áp lực giảm 1 bar.