Bộ tách sương SMC AM phân phối chính hãng.

Đây là thông số kĩ thuật của sản phẩm:

Lưu chất

Không khí nén

Áp suất tối đa

1.0 MPa

Áp suất tối thiểu

0.05 MPa

Áp suất phá hủy

1.5 MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

5 ~ 600C

Độ lọc thông thường

0.3 mm (hiệu suất lọc: 99.9%)

Mật độ sương ở ngõ ra

Tối đa. 1.0 mg/m3 (ARN) (»0.8 ppm)

 

Sơ đồ mã thiết bị:

Liên hệ mua hàng SMC vietnam chính hãng: [email protected]

Xu hướng tìm kiếm: