Bộ lọc dòng SMC AF phân phối chính hãng.

Đây là thông số kĩ thuật của sản phẩm:

Model AFD20-01C-A; AFD20-02; AFD20-02-A; AFD20-02B-A; AFD20-02C-A; AFD30-02-A; AFD30-02C-A;AFD30-03;AFD30-03-A; AFD30-03BD-A;AFD30-03D-A; AFD30-N02D-A; AFD40-02-A; AFD40-02C-A;  AFD40-02D-A; AFD40-03-A; AFD40-03D; AFD40-03D-A; AFD40-04-A; AFD40-04B-A; AFD40-04D-A; AFD40-06-A
Kích thước cổng   1/8, 1/4; 3/8 ; 1/2; 3/4  ; 1
Lưu chất Khí
Nhiệt độ lưu chất và môi trường –5 to 600C (không đóng băng)
Áp suất phá hủy 1.5 MPa
Áp suất tối đa 1.0 MPa
Dung tích cốc(cm3) 2.5 ; 8; 25; 45
Vật liệu cốc Polycarbonate
Bảo vệ cốc Bán tiêu chuẩn (thép); Tiêu chuẩn(Polycarbonate)
Trọng lượng (kg) 0.09 ; 0.19 ; 0.38 ; 0.43

 

Sơ đồ mã thiết bị:

Liên hệ mua hàng SMC vietnam chính hãng: [email protected]

Xu hướng tìm kiếm: