Bộ điều áp dòng SMC AR phân phối chính hãng.

Đây là thông số kĩ thuật của sản phẩm:

Kích thước cổng

M5x0.8, 1/2, 1/4, 1/8, 3/4, 3/8

Kích thước cổng đo áp suất

1/8, 1/16

Lưu chất

Gas

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

–5 to 600C (không đóng băng)

Áp suất phá hủy

1.5 MPa

Áp suất tối đa

1.0 MPa

Áp suất đặt

0.05 to 0.7 MPa

Cấu trúc

Loại nhẹ

Khối lượng (kg)

0.06, 0.17, 0.19, 0.34, 0.58, 0.60, 0.28, 0.43, 1.05, 1.12

 

Sơ đồ mã thiết bị: 

Liên hệ mua hàng SMC vietnam chính hãng: [email protected]

Xu hướng tìm kiếm: