Product 7 Mm Width Compact 5 Port Solenoid Valve S0700

SMC Product Solenoid Valve

Model/CAD Flow characteristics Applicable
cylinder
size
Power
consumption
(W)
4/2→5/3 (A/B→R1/R2)
C[dm3/(s·bar)] b Cv
S0700 0.39 0.39 0.11 φ20 0.35
Features
  • 7 mm width compact solenoid valve manifold
  • 4 position, dual 3 port valve
  • A variety of common wiring methods

 

Công ty TNHH Truyền Động DK  chuyên phân phối THIẾT BỊ KHÍ NÉN SMC – FESTO – AIRTAC chính hãng bao gồm xylanh khí nén.