Festo Flow Control Valves

Festo Flow Control Valves

Festo Flow Control Valves:

  • Flow rate 0 … 3300 l/min
  • Port M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Plug connector 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Shut-off valves
  • Non-return and flow control valves.

Các được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam

Xu hướng tìm kiếm: VAN TIẾT LƯU FESTO GRLA-3/8-Berror: Content is protected !!